Head of Sales

Naším klientem je úspěšná společnost poskytující služby určené pro strategické a finanční řízení firem v České republice a Slovensku, a to i s přesahem do dalších evropských zemí. Mezi její klienty patří přední hráči z celého spektra oborových segmentů. Služby, které nabízí, jsou podkladem pro manažerské rozhodování, dlouhodobé plánování a v konečném důsledku pomáhají managementu nalézt optimální cestu pro systematický a dlouhodobý růst jejich businessu s důrazem na maximální efektivitu.

Náplň práce:
V rámci této role budete zodpovídat za řízení obchodního a marketingového oddělení společnosti, ale současně budete sami aktivně prodávat. Do této role potřebujeme aktivního „senior profile obchodníka/ci“ s manažerskými zkušenostmi/předpoklady.

Co se od vás očekává?
 • Stanovení další obchodní a marketingové strategie s ohledem na vývoj nových technologií a nejnovějších trendů v oblasti BI - vztaženo především k finančnímu řízení společnosti
 • Že budete respektovaným leaderem, který si dokáže získat přirozený respekt a autoritu s cílem „synergizovat“, rozvinout a maximálně využít potenciál obchodních příležitostí, a to i s ohledem na generační obměnu obchodního týmu, kam si budete moci postupně přivést nové obchodníky vlastního výběru
 • Budete zodpovídat za rozvoj a udržení vztahů s klíčovými zákazníky a obchodními partnery a současně nastavíte strategii k získávání nových zákazníků a na jejich akvizici se budete osobně aktivně podílet.
 • Dokážete jasně a přesvědčivě prosazovat a plnit firemní strategii na níž se budete podílet, a to i ve vazbě při nastavování priorit marketingových cílů a strategických projektů, které budou prospívat obchodu.
 • Budete schopní iniciovat týmovou spolupráci s ochotou týmu podporovat obchod a celkově pozitivní atmosféru ve firmě
 • Budete profesionálně reprezentovat společnost na odborných fórech a seminářích
 • V neposlední řadě se očekává, že dokážete ještě více akcelerovat již "rozjetý vlak" a využít veškerý potenciál pro posílení tržního podílu

Požadujeme:
 • Hledáme zkušeného obchodníka/ci - leadera, který/á má zkušenosti s řízením obchodního týmu v IT segmentu a současně dokáže a chce sám/a aktivně prodávat služby a systémy s vysokou přidanou hodnotou.
 • Excelentní komunikační a prezentační dovednosti
 • Schopnost komunikace v AJ na úrovni minimálně C1
 • Jsou preferovány zkušenosti minimálně ze středně velké, procesně řízené společnosti
 • Pro úspěšné fungování v této roli potřebujete mít expertní znalosti z co nejvíce těchto oblastí:
o BI, MIS, CPM
o Finanční řízení podniku - speciálně controlling
o Databáze, datové sklady, reporty ...
o Schopnost pracovat s IS systémy typu ERP, CRM, ECM... na pokročilé úrovni
o Hledáme někoho, kdo dokáže být partnerem pro TOP management, protože rozumí jejich potřebám a dokáže si získat důvěru, pozornost a respekt lidí z nejvyšších manažerských pater
 • Znalost principů Balanced Scorecard je výhodou
 • Excelentní strategické myšlení a schopnost vidět věci v souvislostech

Nabízíme:
 • Seberealizaci spojenou s vaší účastí v týmu nejužšího vedení firmy
 • Dlouhodobou perspektivu
 • Velmi dobré zázemí stabilní společnosti
 • Firemní kulturu založenou na vzájemném respektu, podpoře a týmové spolupráci
 • Podíl na zisku formou odměn
 • Služební automobil i k soukromému užívání
 • Možnost dalšího profesního a odborného růstu
 • Samostatnost a seberealizaci, vyváženou příslušnou zodpovědností
 • Možnost vlastního zviditelnění formou přednášek na odborných konferencích seminářích apod.

Pro blížší informace kontaktujte:
Jiří Březina
+420 602 259 577
jiri.brezina@kp2.cz

Referenční číslo: A515

Reagováním na pozici souhlasíte se zpracováním osobních údajů.