Naše specializace

V oblasti vyhledávání zaměstnanců se zaměřujeme na obchodní a s obchodem související pozice v segmentech B2B. Nejčastěji pro naše klienty vyhledáváme akviziční obchodníky konzultantského profilu, obchodní specialisty se znalostí a kontakty do specifických segmentů trhu, dále obchodní management a ostatní role související s podporou a realizací prodejní strategie (presales konzultanti, product management, marketing, product marketing, projektový manažeři apod.).

Jsme silní v obchodních pozicích na prodej řešení s vysokou přidanou hodnotou, kde se vyžaduje konzultační prodejní přístup.

Jak pracujeme?

Před zahájením vyhledávání kandidátů je pro nás velmi důležité získat o obsazované pozici maximum informací.

Preferujeme osobní setkání se zástupci zaměstnavatele, ideálně s přímým nadřízeným.

Vždy se snažíme zjistit, jakou roli bude hledaný kandidát přesně plnit, jaké bude mít kompetence, jak bude motivován, atd.

Cílem je stanovení detailního profilu hledaného pracovníka a pochopení, kde kandidáty hledat.

Forma spolupráce

KP2 Recruitment Service

Jedná se o nejčastější formu spolupráce

 • Nepožadujeme žádnou platbu předem.
 • Fakturujeme v okamžiku, kdy doporučený kandidát závazně akceptuje nabídku.
 • Pro zahájení vyhledávání nám stačí závazná objednávka ze strany klienta.
 • Ve většině případů nepožadujeme exkluzivitu na obsazovanou pozici.
 • Na vyhledané kandidáty poskytujeme garanci 3 - 6 měsíců v závislosti na sjednaných podmínkách.
 • Na vyžádání ověříme reference.
 • Kandidáty, které klientům představujeme, vyhledáváme průměrně v rozmezí 4 - 6 týdnů.

KP2 Executive Service

 • Před zahájením spolupráce požadujeme uzavření smlouvy.
 • Službu KP2 Executive Search realizujeme pouze na základě exkluzivity na obsazovanou pozici.
 • Na vyhledané kandidáty poskytujeme garanci 6 - 12 měsíců - v případě, že z jakéhokoliv důvodu (mimo organizačních změn) dojde k ukončení spolupráce mezi klientem a kandidátem, zajistíme náhradu bez nároku na provizi.
 • Platební podmínky dojednáváme individuálně v závislosti na náročnosti obsazované pozice.
 • Průměrná doba na realizaci jedné zakázky je cca 8 týdnů
  Standardní součástí této služby je ověření referencí.

Ochrana osobních údajů

Naše společnost je registrována při ÚOOÚ pod č. : 00033513, pro účely zpracování osobních údajů. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány se souhlasem vlastníků údajů. Jsme držiteli povolení ke zprostředkování zaměstnání uděleného MPSV ČR pod číslem jednacím 2008/47401 - 422.